Category: Subvencije

Read More

Obvestilo za Podjetja: Nepovratna sredstva za sofinanciranje fotovoltaike in hranilnikov energije že spomladi

Podjetja, pozor! Če želite znižati strošek investicije za sončne elektrarne in/ali hranilnik električne energije, zdaj se vam splača pohiteti z oddajo vlog za pridobitev soglasij za priključitev na omrežje. Splomladi se obeta nov javni poziv Borzena za pridobitev nepovratnih sredstev.

Tokrat želimo, da se odzovete pravočasno in nas kontaktirate, saj vam bomo pomagali pripraviti vloge za pridobitev soglasja za priključitev sončne elektrarne in hranilnika električne energije. Le na ta način boste lahko pravočasno oddali prijave na Borzen za pridobitev nepovratnih sredstev za svoje projekte.

Zakaj izbrati Geo Energy?

Podjetje Geo Energy je vaš zanesljiv partner za optimizacijo energetske učinkovitosti in rešitve za hranilnike električne energije v kombinaciji s fotovoltaiko.

Hitra in učinkovita izvedba: Na prvem razpisu smo za vse naše stranke v enem dnevu, med prvimi, oddali vloge na Borzen, kar jim bo omogočilo pridobitev želenih nepovratnih sredstev ter s tem nižjo investicijo v sončno elektrarno v kombinaciji s hranilnikom električne energije. Naša ekipa strokovnjakov vam bo stala ob strani od začetka do konca postopka in implementacije rešitve.

 Celovita storitev: Geo Energy bo za vas izpeljal vse – od projektne zasnove, oddaje vloge za pridobitev soglasja do prijave za subvencije ter implementacije rešitve. Zagotovili bomo, da boste imeli vse potrebno za uspešno pridobitev sredstev za svoj projekt.

Spremljanje sprememb: Spremljamo spremembe in novosti v energetskem sektorju ter vam omogočamo, da izkoristite najnovejše možnosti za optimizacijo energije in prihranke.

Nov razpis za sofinanciranje sončnih in vetrnih elektrarn bo omogočil večjo razpoložljivost sredstev

Skupno bo na voljo 82 milijonov evrov za spodbujanje naložb v obnovljive vire energije. V prejšnjem razpisu so se sredstva iztekla v rekordnem času, kar kaže na veliko zanimanje in potrebo po takšnih investicijah. Na Borzenov poziv je bilo v dobrem mesecu, od 6. novembra do 8. decembra 2023, oddanih 1.222 vlog za področje sončnih elektrarn, skupna zaprošena vrednost spodbud v prejetih vlogah pa je znašala 69,5 milijona evrov. To je kar za 27,5 milijona evrov več, kot je na voljo. 

Podjetja pozivamo, da se odzovete in nas kontaktirate čim prej, da pripravimo vaš projekt za prijavo na novem razpisu

Ker se trenutno končujejo projekti iz stare finančne perspektive, je pomembno, da se podjetja že zdaj pripravite za nove projekte, ki bodo podprti s subvencijami. Razpisni pogoji bodo znani ob objavi razpisa, vendar se pričakuje, da bo postavljena kapica za najvišjo dovoljeno intenzivnost pomoči. Več o sofinanciranju in pogoji prejšnjega razpisa in možnostih sofinanciranja fotovoltaike in hranilnikov električne energije si lahko preberete v enem izmed naših prejšnjih člankov: Subvencije in ugodni krediti za naložbe v hranilnik električne energije in OVE (https://geoenergy.si/subvencije-in-ugodni-krediti-za-nalozbe-v-hranilnik-elektricne-energije-in-ove/ )

Prihodnji razvoj je prednostno usmerjen v integracijo sončnih elektrarn v stavbe, zlasti na industrijskih lokacijah in degradiranih območjih. To vam bo omogočilo, da izkoristite tehnični potencial za proizvodnjo električne energije in se pridružite prizadevanjem za trajnostno poslovanje.

Z Geo Energy boste imeli partnerja, ki vam bo pomagal znižati investicijo in izkoristiti subvencije za sončne elektrarne in hranilnike električne energije. Ne zamudite te izjemne priložnosti za optimizacijo vašega poslovanja in prihranek pri energetskih stroških. Kontaktirajte nas še danes in skupaj bomo pripravili vaš uspešen projekt!

Za več informacij in začetek postopka nas kontaktirajte na info@geoenergy-group.com ali pokličite 070 511 425.

Bodite energetsko učinkoviti z Geo Energy!

Read More

Subvencije in ugodni krediti za naložbe v hranilnik električne energije in OVE

Podjetja, ki bi želela v Sloveniji pridobiti ugodna financiranja za nakup naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in hranilnikov električne energije, imajo več možnosti.

NE SPREGLEJTE: Novembra javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev

Podjetjem, ki bi si želela znižati strošek investicije za hranilnik električne energije in sončne elektrarne se zdaj splača pohiteti z oddajo vlog za pridobitev soglasij za priključitev na omrežje, saj se novembra obeta javni poziv Borzena za pridobitev nepovratnih sredstev.

Na vladi so namreč 22. junija 2023 potrdili uredbo, na podlagi katere bodo v obliki nepovratnih sredstev razdelili dodatnih 150 milijonov evrov. Posamezni prejemnik bo lahko dobil največ 25 milijonov nepovratnih spodbud oziroma 45 % odstotkov skupnih stroškov naložbe, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem, piše v uredbi. Največja višina pomoči, izražena v EUR/kW inštalirane moči proizvodne naprave in v EUR/kW ali v EUR/kWh inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije bo določena v javnem pozivu.

Do subvencij bodo upravičeni projekti, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso zaključena ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve te uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi te uredbe. Proizvodna naprava pa mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči.

Vir: Uradni list RS

Subvencija EKO SKLADA za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

Na Eko skladu je zaenkrat še odprt javni poziv za gospodinjstva in male poslovne odjemalce za pridobitev subvencij oziroma nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije. Subvencija je namenjena gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem do 43kW priključne moči, pri tem lahko maksimalna moč oddaje sončne elektrarne v omrežje znaša 34,4 kW. Najvišja intenzivnost pomoči znaša 17.200 € oziroma 500 EUR/kWh inštalirane moči ali kapacitete hranilnika energije.

Vir: Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe | Eko sklad

Ugoden KREDIT EKO SKLADA s fiksno obrestno mero 2,8 %

Eko sklad ponuja kredit za nakup naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije vključno z baterijskim hranilnikom električne energije z namenom električne samooskrbe (vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije). Do kredita so upravičene pravne osebe, samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo registrirane dejavnosti in so so lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena oziroma so druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe.

Spremenljiva obrestna mera je trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %. Višina kredita je lahko do 2 milijona evrov. Odplačilna doba pa do 15 let. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, najvišji znesek kredita pa znaša 2 milijona EUR. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

Celoten postopek odobritve kredita lahko traja nekaj mesecev, odvisno od hitrosti oddaje vloge in pridobitve potrebne dokumentacije. V podjetju Geo Energy vam pomagamo pri vodenju postopka za pridobitev kredita eko sklada.

Vir: Eko Sklad

Zeleni krediti različnih bank

Za investicijo v energetsko učinkovitost z nakupom hranilnika električne energije so vam na voljo tudi različni eko ali zeleni krediti pri posameznih bankah. Na primer NLB Zeleni kredit za podjetja, v višini do 100.000 EUR oz. največ do višine investicije.  Brez stroškov odobritve kredita, z odplačilno dobo do 10 let in obrestno mero, ki je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti

Vir: NLB Zeleni kredit

DH Zeleni kredit pri delavski hranilnici z nižjo obrestno mero kot pri redni ponudbi kreditov, z odplačilno dobo do 7 let z možnostjo Izplačila gotovine na osebni račun ali na račun prodajalca oziroma izvajalca storitve.

Vir: DH Zeleni kredit

V podjetju Geo Energy vam pomagamo pospešiti energetski prehod

Za vsako podjetje pripravimo prilagojeno ponudbo z izračunom prihrankov in potrebne moči sončne elektrarne v kombinaciji z baterijskim hranilnikom električne energije, do pridobitve soglasja, priprave projektne dokumentacije in izgradnje fotovoltaičnega sistema s hranilnikom električne energije.

Za BREZPLAČEN in NEOBVEZUJOČ IZRAČUN s SIMULACIJO PRIHRANKOV ob uporabi najprimernejšega hranilnika električne energije pošljite povpraševanje ali pišite na info@geoenergy-group.com ali pokličite 070 511 425.