Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi Geo Energy d.o.o., njenem poslovanju in njenih storitvah.

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani GeoEnergy.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Pravno obvestilo spletnega mesta GeoEnergy.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta GeoEnergy.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na elektronskem navedenem elektronskem naslovu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu GeoEnergy.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani navedene spletne strani v komercialne namene je prepovedana.

Zaradi zmožnosti dostopa do nekaterih spletnih strani, se v obiskovalčev računalnik odložijo določene informacije oz. “piškotki”. Namen teh piškotkov je, da nam lahko povedo kako in katere strani obiskujejo ljudje in v kakšnem številu.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani GeoEnergy.si, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak družbe v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.

Spletno mesto GeoEnergy.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar družba ni odgovorna za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate.

Uporaba spletne strani GeoEnergy.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na GeoEnergy.si so informativne narave. Družba se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani GeoEnergy.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani GeoEnergy.si.

Družba si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.