Bencinski servis – rezervno napajanje

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS 48 V

Izziv

Za prečrpavanje goriva iz podzemnih rezervoarjev do točilno-merilnega mesta in naprej v rezervoar vozila je bencinski servis opremljen z električnimi črpalkami. V kolikor pride do obsežnega, dolgotrajnega izpada oskrbe z električno energijo, črpalke ne delujejo, zato nujne službe (nujna medicinska pomoč, gasilci ipd.) na bencinskem servisu ne morejo natočiti goriva v svoja vozila.

Rešitev

Za zagotavljanje nemotenega obratovanja se na območje bencinskega servisa namesti hranilnik električne energije. V primeru izpada oskrbe z električno energije iz javnega omrežja se potrebna električna energija za delovanje električnih črpalk brez vmesnega izpada zagotavlja z rezervnim napajanjem iz hranilnika električne energije.