Družinski hotel – prilagajanje odjema, rezanje konic in rezervno napajanje

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS HV 80E

Izziv

Družinski hoteli običajno ponujajo široko paleto dejavnosti in infrastrukturnih objektov kot so npr. notranji bazen z Wellness centrom, telovadnica, fitnes center in tenis igrišče. Ti objekti so večji in zahtevnejši porabniki električne energije z visokim koničnim odjemom ter hkrati tudi toplotne energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

Rešitev

Optimalno oskrbo hotela z električno energijo je možno doseči z vgradnjo hranilnika električne energije. V časovnih obdobjih, ko je poraba električne energije v hotelu visoka, je odjem električne energije iz omrežja najdražji in, obratno. Uporaba hranilnika električne energije omogoča, da se odjem iz omrežja v največji možni meri omeji na časovna obdobja veljavnosti najnižjih cen brez, da bi se s tem kakorkoli vplivalo na izvajanje hotelskih dejavnosti, ki zahtevajo oskrbo z električno energijo. Tako se lahko npr. hranilnik električne energije polni z električno energijo v nočnem času, ko je odjem iz omrežja najcenejši, shranjeno električno energijo v hranilniku pa se nato porabi v dnevnem času oz. v času, ko je sicer oskrba z električno energijo iz omrežja najdražja. Hkrati hranilnik električne energije omogoča rezanje konic ter predstavlja tudi energetski vir za rezervno napajanje. S tem se občutno zmanjšajo stroški oskrbe z električno energijo.