Električni avtobusi – polnilna postaja, povečanje samoporabe

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS HV 70

Izziv

Trajnostna mobilnost predvideva, da se v mestni potniški promet vključi brezogljična oblika javnega transporta, katero je možno zagotoviti z električnimi avtobusi, ki so samooskrbovani z zeleno električno energijo.

Rešitev

Samooskrbo električnih avtobusov z zeleno električno energijo se lahko učinkovito zagotovi samo v kombinaciji hranilnika električne energije, polnilne postaje in sončne elektrarne za samooskrbo. Hranilnik električne energije z visoko kapaciteto in močjo omogoča, da se električna energija proizvedena v sončni elektrarni shrani ter nato v celoti učinkovito porabi za polnjenje električnih avtobusov v najkrajšem času, ko je to potrebno.