Kmetija – rezanje konic

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS 48 V

Izziv

Izvajanje dejavnosti v živinoreji zahteva neenakomerno oskrbo z električno energijo. Pri tem se lastniki farm soočajo s problematiko koničnega odjema, kjer je v določenih delih dneva potrebno zagotoviti moč, ki je višja od običajno potrebne. Obratovanje v konicah pomeni višje stroške za omrežnino, s pričetkom uporabe novega tarifnega sistema v letu 2024 pa tudi dodatne stroške iz naslova presežne moči.

Rešitev

Z uporabo hranilnika električne energije lahko lastniki farm dinamično prilagajajo svoj profil odjema električne energije iz omrežja na način, da z lastnim energetskim virom dinamično režejo konice in s tem znižajo konično obremenitev ter posredno znižajo stroške oskrbe z električno energijo.