Pekarna – povečanje samoporabe

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS HV 70

Izziv

Pekarna zaradi narave svoje dejavnosti večino potrebne električne energije porabi v nočnem času, sončna elektrarna pa po drugi strani proizvede največ električne energije podnevi oz. ravno v času, ko pekarna energije za lastne potrebe ne potrebuje v tolikšnem obsegu. Pri tem je lastnik pekarne soočen z zelo majhno samoporabo električne energije.

Rešitev

V pekarni nameščen hranilnik električne energije lahko v kombinaciji s sončno elektrarno poveča samoporabo lastne proizvedene električne energije. Hranilnik omogoča, da se v elektrarni proizvedena električna energija shrani in porabi v nočnem času.