Polnilni park za električna vozila – polnilna postaja, prilagajanje odjema, rezanje konic

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TPS Flex

Izziv

Hitro polnjenje električnih vozil povzroča visok konični odjem, kar zahteva visoko prenosno zmogljivost priključka na javno omrežje oz. večjo priključno moč odjema. Slednje se odraža v višjih stroških omrežnine, hkrati obremenjuje tudi omrežje. Kako ohraniti visoko zmogljivost in pretočnost polnilnega parka za električna vozila in hkrati znižati stroške ter razbremeniti omrežje?

Rešitev

Z namestitvijo visokozmogljivega hranilnika električne energije je možno ohraniti ali celo izboljšati pretočnost polnilnega parka za električna vozila in hkrati zmanjšati potrebno priključno moč. Hranilnik električne energije se polni pri zmanjšani priključni moči z električno energijo iz omrežja v obdobjih manjše obremenitve polnilnega parka ter prazni ob višji zasedenosti polnilnih mest. S tem se zmanjšajo stroški oskrbe z električno energijo in poveča konkurenčnost polnilnega parka.