Storitvena dejavnost – rezervno napajanje, rezanje konic, optimizacija samoporabe

Primerno za:
Podjetja
Produkt:
TS HV 80E

Izziv

Nemotena oskrba z električno energijo je v številnih storitvenih dejavnostih ključnega pomena, zlasti npr. pri zagotavljanju prezračevanja, hlajenja, ogrevanja, nemotenega delovanja strežnikov. Lastna sončna elektrarna lahko zagotovi delno samooskrbo, ne more pa zagotoviti nemotene oskrbe z električno energijo. Prekinitev oskrbe z električno energijo iz omrežja predstavlja veliko tveganje za izpad poslovnih prihodkov. Mnoga podjetja in druge organizacije za zagotavljanje nemotene oskrbe z električno energijo uporabljajo kot energetski vir za potrebe rezervnega napajanja dizelske električne agregate, kar pa okoljsko ni najbolj sprejemljivo.

Rešitev

Hranilnik električne energije se lahko v zahtevnejših sistemih oskrbe z električno energijo koristi kot energetski vir za potrebe rezervnega napajanja ob vseh kratkotrajnih in dolgotrajnih načrtovanih ali nenačrtovanih izpadih oskrbe z električno energijo iz omrežja, s čimer se zagotovi nemoteno oskrbo z električno energijo ter prepreči tveganje za izpad poslovnih prihodkov. Hranilnik električne energije se v storitveni dejavnosti lahko koristi tudi za rezanje konic in prilagajanje odjema, v kombinaciji s sončno elektrarno pa ga je možno učinkovito koristiti tudi za optimizacijo samoporabe lastne proizvedene električne energije.