S hranilnikom električne energije do energetske neodvisnosti in nižjih stroškov