Za dolgoročno stabilnost in poslovno uspešnost

Celovite rešitve za vsa podjetja

Prihodnost

Tesvolt hranilnik električne energije vam omogoča znižanje stroškov oskrbe z električno energijo in zagotavlja večjo energetsko neodvisnost. Ponujamo vam celovite rešitve za vsa področja ter neomejeno podporo.

image-hranilniki

ISO 9001

TESVOLT ima vzpostavljeno poslovanje v skladu s sistemom vodenja kakovosti ISO 9001.

Vsi poslovni in drugi procesi so periodično sistematično presojani interno in eksterno s strani certifikacijskega organa TUV Rheinland.

Izdelano v EU

Tesvolt hranilniki električne energije so najboljša izbira za najzahtevnejše projekte.

Vsi izdelki so proizvedeni v EU, v prvi gigatovarni v Evropi za hranilnike električne energije v Lutherstadt Wittenbergu.

Podpora

Vedno smo na voljo za vsa vaša vprašanja in pomisleke.

Pri nakupu, vzdrževanju, servisiranju vam nudimo 100 % podporo na vsakem koraku. Naša strokovna ekipa se bo potrudila, da najdemo za vas celovito rešitev, ki bo ustrezala vsem vašim zahtevam.

Upravljanje

Z inovativnim sistemom upravljanja z energijo TESVOLT, ki ga sestavljata TESVOLT Energy Manager in portal myTESWORLD, je mogoče spremljati, nadzirati in upravljati vse energetske tokove.

Z nastavitvijo posameznih operativnih strategij lahko kombinirate najrazličnejše protokole obratovanja in tako popolnoma prilagodite sistem vašim trenutnim energetskim potrebam.
Tesvolt hranilnik za vsak namen

Razširjenost uporabe baterijskega sistema

Razširjenost

 Kako učinkoviteje uporabljati energijo in prihraniti pri stroških električne energije?

Možnosti uporabe

Tesvolt hranilniki rešujejo različne izzive

Rešitve

Hranilnik električne energije je možno uporabiti v mnogih aplikacijah.

Optimizacija samoporabe

Uporaba hranilnika električne energije v kombinaciji z lastno proizvodno napravo za samooskrbo lahko optimizira in izboljša samoporabo lastne proizvedene električne energije. Hranilniki električne energije omogočajo, da lastno proizvedeno električno energijo shranimo in jo uporabimo takrat, ko jo potrebujemo, tudi v nočnem času ali ko naprava ne proizvaja električne energije.

Izravnava konic

Z uporabo hranilnika električne energije lahko dinamično prilagajamo svoj profil odjema električne energije iz javnega distribucijskega omrežja na način, da z lastnim energetskim virom dinamično izravnavamo in kompenziramo potrebe po moči v konicah in s tem znižamo obremenitev ter posredno tudi stroške oskrbe z električno energijo.

Rezervno napajanje

Hranilnike električne energije lahko v zahtevnejših sistemih oskrbe z električno energijo koristimo kot energetski vir za potrebe rezervnega napajanja ob vseh kratkotrajnih in dolgotrajnih načrtovanih ali nenačrtovanih izpadih oskrbe z električno energijo iz javnega distribucijskega omrežja, s čimer zagotavljamo nemoteno oskrbo z električno energijo ter preprečimo tveganje za znatno poslovno škodo.

Prilagajanje odjema

Hranilnike električne energije lahko uporabimo kot interni vir energije v času, ko je odjem električne energije iz javnega distribucijskega omrežja najdražji, s čimer neposredno zmanjšamo stroške oskrbe z električno energijo.

Otočna oskrba

Hranilnik električne energije je lahko v kombinaciji s proizvodno napravo OVE brezogljični energetski vir za potrebe delne ali popolne otočne oskrbe z električno energijo ter predstavlja trajnostno alternativo otočni oskrbi električne energije z dizelskim električnim agregatom.

Nadzor polnilnih postaj

S hranilnikom električne energije je možno ohraniti ali celo izboljšati pretočnost polnilnih postaj za električna vozila in hkrati zmanjšati potrebno priključno moč. Hranilnik električne energije se polni pri zmanjšani priključni moči z električno energijo iz omrežja v obdobjih manjše obremenitve polnilnih postaj ter prazni ob višji zasedenosti polnilnih postaj.

Sistemske storitve za distribucijo

Z namenskim HEE (sistem HEE TPS E), nameščenim v sklopu večjih proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije, zlasti iz OVE in v SPTE, je možno zagotavljati storitev razbremenjevanja preobremenjenega distribucijskega omrežja. Namenski HEE (sistem HEE TPS E) omogoča distribucijskim operaterjem izvajanje regulacije napetosti in razbremenjevanje konic na omrežju.

Sistemske storitve za prenosni sistem

Z uporabo namenskega HEE (sistem HEE TPS E) je možno sistemskemu operaterju prenosnega sistema nuditi rezerve za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo (aRPF) in rezerve za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo (rRPF), ki so namenjene zagotavljanju varnega in neprekinjenega obratovanja elektroenergetskega sistema.

Ničelna oddaja v omrežje

Sistem HEE pripravljen za pametna omrežja, ki je konfiguriran za ničelno oddajo v omrežje zagotavlja, da se višek proizvedene električne energije v lastni proizvodni napravi nikoli ne bo oddajal v omrežje (višek moči se bo zmanjšal za 90 % v največ treh sekundah in za 100 % v največ 10 sekundah), tudi v primeru popolnoma polnega HEE. Tehnologija omogoča uporabnikom na območjih s šibkim omrežjem, da povečajo stopnjo samooskrbe z električno energijo.

Mikro omrežje

Mikro omrežje je manjši zaprti energetski sistem povezanih razpršenih proizvodnih virov in porabnikov električne energije znotraj distribucijskega omrežja, ki uporablja sisteme HEE za interno shranjevanje električne energije. Inovativni sistem upravljanja z energijo Tesvolt skrbi za ekonomsko optimalno strategijo polnjenja in praznjenja baterijskih sistemov znotraj mikro omrežja ter s tem oskrbe porabnikov z električno energijo. V primeru motenj v javnem omrežju bo – za omejen čas – oskrba z električno energijo znotraj mikro omrežja še naprej zagotovljena lokalno iz sistemov HEE.

A serija in E serija

Lastnosti izdelkov

Izdelki
Izdelki

A serija

Izdelki

E serija

Katera je prava rešitev
za vaše podjetje?